ODTÜ'de Kalite Yönetimi Tarihi

ODTÜ'de ilk kalite çalışmaları 2002 yılında, Avrupa Üniversiteler Birliği için hazırlanan öz değerlendirme raporu ile başlamıştır. 20 Eylül 2005 tarihinde yayımlanan 'Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği' kapsamında, Aralık 2005'te Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) kurulmuştur (bkz: ADEK web sayfası). ADEK 2006 yılından başlayarak bir önceki yılın öz değerlendirme raporunu hazırlayarak üst kurul olan 'YÖDEK'e sunmuştur. En son 2013 yılında, 2012 yılı öz değerlendirme raporu hazırlanmıştır (bkz: ADEK Raporları). 23 Temmuz 2015'te resmî gazetede yayımlanan 'Yükseköğretim Kalite Güvence Yönetmeliği' ile ADEK sona ermiş ve Kalite Komisyonu kurulmuştur. İlk Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) 2015 yılı için hazırlanmıştır.

ODTÜ ilk Stratejik Plan çalışmalarını 2004 yılında başlatmıştır. 2005-2010 Stratejik Planı,akademik ve idari birimlerin katılımıyla hazırlanmıştır. 

Kalite Komisyonu ve geniş katılımlı bir çalışma sürecinden sonra, 2011-2016 Stratejik Planı hazırlanmıştır. Stratejik Planlama kültürü kapsamında ODTÜ'nün akademik açıdan yüksek kalitede öğretim üyelerini istihdam etmesi, öğretim üyelerinin mesleki/akademik gururlarından kaynaklı içsel kalitenin sürdürülmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, fakülte, bölüm ve idari birim düzeyinde akreditasyonlar alınmış, kalitenin izlenmesine yönelik çalışmalar sistemli biçimde yürütülür hale gelmiştir. Buna ek olarak, 2017 yılında YÖKAK Dış Değerlendirme Süreci'nden geçmiş olan ODTÜ, 2020 Aralık ayında değerlendirmenin izlemesi icin yürütülen başka bir kalite denetiminden daha geçmiştir. Bahsi geçen süreçler, 2015 yılından bu yana yıllık hazırlanmakta olan Kurum İç Değerlendirme Raporlarını temel almışlardır.

2017 Eylül ayının sonunda Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu'na sunulan 2018-2022 Stratejik Planı'nın hazırlık sürecinde görev alan Stratejik Planlama Alan Komitelerinin, akademik ve idari personel, Dekanlıkların, Enstitülerin ve idari birimlerin önerileri doğrultusunda farklı disiplinleri, deneyimleri ve paydaş gruplarını olabildiğince temsil edecek şekilde belirlenmiştir. Söz konusu rapor, ODTÜ'nün 3. Stratejik planıdır. 2021 yılında yeni dönem Stratejik Planı'nı hazırlayacak olan kurumumuz, kalite yönetimi kültürünü ve organizasyonunu yaklaşık 20 yıldır geliştirerek devam ettirmektedir.