Üniversitemizin 2023-2027 Stratejik Planı'nın hazırlanması için çalışmalara 24.02.2021 tarihinde Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök'ün genel duyurusu ile başlanmıştır.

Stratejik planlama sürecinde Üniversitemizin tüm kesimlerinin ve paydaşlarımızın etkili katılımı ve katkıları, stratejik planın başarıyla oluşturulması için en belirleyici unsurdur. Bu kapsamda mensuplarımız, öğrencilerimiz, mezunlarımız ve diğer paydaşlarımızla toplantılar ve çalışmalar yürütülmüştür.

İzlenilenen katılımcı süreç yoluyla mevcut durum değerlendirilmiş, stratejik amaçlarımız, hedeflerimiz ve performans göstergelerimiz sizlerin de birikiminden yararlanılarak belirlenmiştir. 

2023-2027 Stratejik Planı 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. 

  • 05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Stratejik Plan Alan Komitesi (SPAK) Toplantısı sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.
  • 2018-2022 ve daha önceki stratejik planlara buradan ulaşabilirsiniz.
  • Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
  • uspde-l@metu.edu.tr adresinden Stratejik Plan Destek Ekibine ulaşabilirsiniz.