Strateji Kalite Yönetim Bilgi Sistemi (SKYBİS)

SKYBİS Üniversitemizin stratejik plan tanımlama, izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile kalite güvence sistemini destekleyen bir sistemdir. Stratejik Planlama sürecinin yanında üniversitemizde yürütülen tüm raporlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla da kullanılmaktadır. SKYBİS sayesinde veriler tek merkezde, güvenilir ve tutarlı bir şekilde toplanmakta ve raporlanmaktadır.

SKYBİS'e https://skybis.metu.edu.tr/ adresinden kampüs içinde doğrudan, kampüs dışında VPN bağlantınızla ulaşabilirsiniz.