ODTÜ kalite güvence stratejisi olarak; yazılı, periyodik ve istisnasız uygulanan kalite güvence mekanizmalarına; iç ve dış hesap verme süreçlerinin aktif olarak eklemlendiği bir paradigmayı benimsemiştir. 

Bu kapsamda çeşitli akreditasyon kuruluşlarınca akredite olmuş bazı fakülte/bölümler ile kalite belgesine sahip idari birimlerin listesi aşağıda verilmiştir:

Akreditasyon Sahibi Fakülte/Bölümler
Fakülte/Bölüm Akreditasyon Kuruluşu
Mühendislik Fakültesi (13 Bölüm) Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) Akreditasyonu
Mimarlık Bölümü Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MiAK-MAK) Akreditasyonu
Endüstriyel Tasarım Bölümü Endüstriyel Tasarım Akreditasyon Kurulu (ENTAK)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA)
Kalite Belgesi Olan İdari Birimler
Personel Daire Başkanlığı ISO 9001
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yurtlar Müdürlüğü
Sağlık ve Rehberlik Merkezi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü
BAP Koordinatörlüğü
İdari Mali İşler Daire Bşk.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ISO/IEC ISO27001:2013
Merkez Laboratuvarı ISO 17025