ODTÜ Yönetim Bilgi Sistemlerine Dayalı Stratejik Yönetim Yaklaşımı:

Üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma hizmet boyutlarında yüksek katma değer oluşturabilmesi için tüm kurumsal süreçlerin birbirini besleyecek şekilde yapılandırılmasına dayanan yönetim modelleri ve etkili süreç yönetim sistemleri kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, yükseköğretim kurumları için etkili süreç yönetim sistemlerinin geliştirilmesi yazılım mühendisliğinin ötesinde bir yaklaşımı gerektirmektedir.

Kullanılmakta Olan Süreç Yönetim Sistemleri:

  • Strateji ve Kalite Yönetim Bilgi Sistemi (SKYBİS)
  • Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESIS)
  • Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSIS)
  • Dış Kaynaklı Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (DAPSIS)
  • Akademik Performans Değerlendirme Süreç Yönetim Sistemi (APSİS)
  • Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi (ATÖSİS)

Geliştirme Çalışmaları Devam Eden Süreç Yönetim Sistemleri:

  • Varlık Yönetim Sistemi (VARSİS)
  • Atama ve Yükseltme Süreç Yönetim Sistemi (AYSİS)
  • Araştırma Altyapıları Yönetim Bilgi Sistemi (ARSİS)