ODTÜ Kalite İlkeleri

  • Üniversitenin etkinliklerinin; misyonu, vizyonu ve amaçları ile uyumlu olması,
  • Sürekli ve sistematik değerlendirme ile öğrenen bir kurum olma,
  • Akademik ve bunu destekleyen idari faaliyetlerini telafi edici yaklaşımdan ziyade önleyici yaklaşım ile iyileştirme,
  • Akreditasyon, kurum içi ve dışı değerlendirme gibi mekanizmalarla akademik ve idari faaliyetleri periyodik gözden geçirme ve iyileştirme,
  • Tüm kaynakları, kararlarını veri ve bilgiye dayalı vererek verimli, etkin ve etkili kullanma,
  • Üniversitenin tüm paydaşlarının planlama, uygulama, değerlendirme ve önlem alma süreçlerine katılımını sağlama, onlarla etkili iletişim ve işbirliği içinde olma, 
  • Tüm çalışanları ve öğrencilerini dâhil ederek birlikte çalışma, çatışma yönetimi ve uzlaşma kültürünü besleme,
  • İnsan kaynaklarının yetkinliğini ve motivasyonunu güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunarak koruma ve artırma,
  • Kalite yönetimi ve uzmanlık alanlarında uluslararası kabul görmüş standartlardan yararlanmadır.

Son Güncelleme:
29/01/2021 - 15:56